Māras Ķimeles aicinājums

Es iepazinos ar Aldi Eglāju – toreiz katamarāna KAUPO kapteini – 1969. gadā. Kopīgi esam burājuši pa Baltijas jūru uz Pērnavu, Ļeņingradu, Igaunijas salām. Mani fascinēja Alda burāšanas prasme, plašās zināšanas daudzās jomās, viņa aizrautība un optimisms.

Tagad šķiet neticami, ko ar savu talantu un uzņēmību jahtu konstruēšanā un būvēšanā jau padomju laikos ir paveicis A.Eglājs. Ir mainījušies priekšnieki, komandas, izpildītāji un atbalstītāji, bet nav mainījusies viņa neatlaidība izvirzītā mērķa sasniegšanā:

1) atklāt arvien jaunas iespējas jahtu konstrukcijas pilnveidošanā,
2) realizēt šīs iespējas Latvijā, ražot jahtas, kas ne vien līdzinās, bet arī pārspēj labākos pasaules paraugus.

Uzdevuma pirmā daļa – viss, kas ir atkarīgs no paša Alda Eglāja, tiek veikts godam. Otra daļa – jahtu ražošana un patstāvīga iziešana pasaules tirgū – ir grūtāks uzdevums. Jāsastopas ar negodīgu konkurenci, partneru pērkamību un nodevību, ideju zagšanu, sabotāžu.

Tāpēc aicinu rīcībspējīgus ieinteresētus cilvēkus atbalstīt A.Eglāja aktivitātes jaunu ātrgaitas jahtu radīšanā un iesaistīties burāšanas sacensību organizācijas komitejā. Šīs sacensības pa maršrutu Ventspils – Rīga ievadīs starptautisku burāšanas pasākumu International Multihull Meeting 2005.gada jūlijā Rīgā un plānotas kā pirmā Latvijā radīto ātrgaitas jahtu demonstrācija, mērojoties spēkiem ar citu valstu visātrākajām – daudzkorpusu jahtām1974. Māra - lielākā Latvijas katamarāna krustmāte.
Šis projekts pirmais apriņķo pasauli.