Pirmā Jahta no Latvijas Japānā

Pirmais Latvijā būvētā trimarāna Catri24 ceļojums četrdesmit pēdu Maersk konteinerā uz uzlecošās saules zemi ir noslēdzies. Lakoniskā e-maila vēstulīte un klāt pieliktais foto rāda, ka trimarāna montāžas tehniskās problēmas un valodas barjera sekmīgi pārvarēta un atklāts vēl viens virziens Latvijas jahtu eksportam.

Dear Mr.Aldis,
Thank you for information.
The space of crossbeam is adjusted to the best position.
Catri is an attractive ship. The ship is asked in the marina.
Best regards,
Seiji Ono

Japāna ir zeme ar senām jūrniecības tradīcijām, bet burāšanas sports tur ir veidošanās stadijā. Strauji augot citiem ekonomikas virzieniem un palielinoties materiālajai labklājībai, cilvēka emocionālā saistība ar jūru no profesijas pārvēršas vaļas priekā. Tāpēc Japāna, tāpat kā visa dienvidaustrumu Āzija šobrīd uzskatāma par ļoti perspektīvu reģionu Latvijas ātrgaitas jahtām.
Tur nav jāpārvar senu vienkorpusa jahtu burāšanas tradīciju barjera, kāda tā ir Eiropā, un tur dinamiskai burāšanai ar trimarāniem paredzams straujāk augošs īpatsvars.

Jaunā transporta shēma tagad paver ceļu visiem tālajiem eksporta virzieniem. Līdz šim Catri24 trimarāni tika piegādāti pasūtītājiem uz treilara, kas neprasīja pilnīgu trimarāna izjaukšanu un montāžas instrukcijas izstrādāšanu.

Galerijā pirmās bildes no Japānas.