Konkurence

Pirmais eksperimentālais paraugs „Catri26” tika parādīts 1997. gada Amsterdams jahtu izstādē. Pēc izstādes slēgšanas Nīderlandes jahtu tirgotāju sarīkotajos demonstrācijas braucienos trimarāns no Latvijas pārliecinoši pārspēja labākos ārzemju konkurentus – dāņu „Dragonfly920” (aplūkot uzspiežot uz attēla) un amerikāņu „Corsair28R”.

Tas bija signāls, ka tirgū parādījies ļoti nopietns konkurents. Pasaulē visi ražotāji cenšas tikt pie jauniem tirgiem un neviens negrib zaudēt esošo. Tāpēc katrs nopietns tehnisks uzlabojums sastop gan konkurentu pretestību, gan centienus iegūt jauninājumu sev. Tā ir konkurences cīņa, kas pati par sevi ir vērtīga kā progresa veicinātāja. Problēma rodas, ja šī cīņa iziet no noteiktajiem likuma rāmjiem. Tad tā kļūst graujoša un progresu bremzējoša.

Iespējams, esam vieni no pirmajiem Latvijā, kuri ar tehniski pārāku, pašu izstrādātu un patentētu produktu iziet pasaules tirgū un kuram nākas konstatēt, ka Latvijā pārsvarā realizējas otrais negodīgās konkurences variants. Kopš patentēšanas jau aizvadīti astoņi gadi, par jaunajām jahtām pasaulē ir sakāpināta interese, tomēr visi ražošanas mēģinājumi līdz šim atdūrušies pret prettiesiskas rīcības radītām barjerām.

Ar uzsākto akciju un organizēto atklāto semināru tiek mēģināts ievirzīt izgudrojuma izmantošanu Latvijā civilizētā gultnē. Mēs vēlamies dot impulsu pilnvērtīgai tiesiskuma nodrošināšanai rūpnieciskā intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, kur tas šobrīd nav pietiekams. Jahtu ražošana nepieder biznesam, kurā spēles noteikumus diktē likumus nerespektējošas personas. Neviens jahtas Latvijā nepasūtīs un neviens naudu ražošanā neguldīs, ja tiesiskums un strikta likumu ievērošana valstī netiek nodrošināti. Šībrīža kļūmīgā situācija steidzami un radikāli jāmaina. Pasaulei jāsaņem nepārprotamu pretēju signālu - Latvija nav tā vieta, kur var nesodīti ignorēt likumus un veikt destruktīvu darbību, Latvijā ar tiesiskumu viss ir kārtībā. Tikai tā ir valsts kompetence. Ne izgudrotājs, ne investori un jahtu būvētāji vieni to izdarīt nevar. Tāpēc mūsu ieguldījums tiesiskuma iedibināšanā pārsvarā būs pozitīvo veikuma atspoguļojums un mūsu pateicība tam, ko parādīsim sadaļā "Konkurenti".

Ļoti gribētos cerēt, ka dotais impulss nostrādās. Mūsu darbs ir godīgas konkurences apstākļos pierādītu savas produkcijas pārākumu un izkarot savu pienācīgo vietu pasaules tirgū. Ir izstrādāta marketinga programma, kura kā centrālo pasākumu ietver Catri jahtu prezentāciju International Multihull Meeting laikā Ventspilī un Rīgā 18.-24. jūlijā http://www.ldja.lv . Tiek plānotas sacensības distancē Ventspils – Rīga, kurās pirmo reizi Latvijā radītās ātrākās jahtas mērosies spēkiem ar konkurentiem no pārējās pasaules. Tā būs reizē gan sportistu, gan vēl lielākā mērā konstruktoru sacensība, kurā Latvija pirmo reizi šajā jomā varēs demonstrēt savas intelektuālās un tehniskās jaunrades potences. Lai pienācīgi sagatavotos šim pasākumam tiek veidota organizācijas komiteja. Mēs būsim pateicīgi par atbalstu un esam pārliecināti, ka sadarbība var izvērsties uz abpusēji izdevīgiem pamatiem.