Mūsu Piedāvājums

Patentētais izgudrojums un izstrādātās tehnoloģijas ļauj piedāvāt izcilas biznesa un investīciju iespējas. Šobrīd pirmā mazākā "Catri24" trimarāna ražošanai ir radīti visi priekšnoteikumi: pārbaudīts un izmēģinājumos atkoriģēts projekts, aprīkotas ražošanas telpas (aplūkot uzspiežot uz attēla), pilns matricu un cita tehnoloģiskā aprīkojuma komplekts, apmācīts personāls, iestrādes marketingā un ārzemju pārstāvji galvenajos tirgos. Tiek strādāts pie nākošajiem lielākajiem projektiem "Catri27" un "Catri31". Lai nosegtu visu iespējamo tirgu, ar aprēķiniem un idejiskiem projekta risinājumiem ir pārbaudītas "Catri" tipa trimarānu ražošanas iespējas visā pieprasītāko izmēru diapazonā līdz 16 metru garumam. Šobrīd, taisīt kalkulācijas par Latvijas piedāvāto trimarānu tirgus absolūto lielumu, būtu pārāk tāla ekstrapolācija, tāpēc tikai jāatzīmē, ka 1% no iegūtā pasaules jahtu tirgus dod ražošanu eksportam 60 000 000 USD. Lai iegūtu lielāku šī tirgus daļu ir jārīkojas iespējami ātri, tāpēc paredzam pirmajiem riska investoriem radīt sevišķi labvēlīgus noteikumus. Tieši šobrīd šādu iespēju jaunas produkcijas izstrādei, ražošanas veidošanai un marketingam starptautiskajās izstādēs dod Eiropas strukturālo fondu atbalsts.

Jāatzīmē vēl viena būtiska uz maksimālo ātrumu orientēto jahtu specifika. Tās ir pateicīgs objekts citu firmu un produktu marketingam. Visa profesionālā, uz absolūti lielāko ātrumu un rekordiem orientētā burāšana, kurā pārliecinošs pasaules līderis ir Francija, tiek finansēta no tā saucamās "reklāmas naudas". Šādu superjahtu (60’tri) būves izmaksas sasniedz 6 – 7 000 000 EUR. Latvijas piedāvātās jahtas ar neparasti lielajām ātruma potencēm tāpat var gūt mēdiju uzmanību un kalpot kā reklāmas platforma, tikai to izmaksas ir simtkārt zemāka un reklāma - attiecīgi, rentablāka.

Jahtu ražošana pasaules tirgum par pasaules tirgus cenām dod iespēju nodrošināt Eiropas attīstītajām valstīm atbilstošu darba samaksu tepat Latvijā pie noteikuma, ka darbs ir kvalitatīvs. Tā ir vēl viena šī projekta pozitīvā šķautne. Jahtu un to ražošanas tālāka pilnveidošana ir saistīta ar izpēti plašā diapazonā, kas dod pielietojuma iespējas arī Latvijas zinātnei. Šī darba rezultāts sportā, ar kuru pārsvarā nodarbojas sabiedrības elite, reizē demonstrē Latvijas tehniskā potenciāla potences kopumā.

Plašāk skatīt sadaļu "Piedāvājums".